Bagotoji

Bagótoji dkt. Bagótosios geleži̇̀nkelio stoti̇̀s, mokyklà, parãpija.

.

Look at other dictionaries:

  • darnus — darnùs, ì adj. (4) 1. kuris gražaus sudėjimo, tinkamas, gražus: Darnùs rūbas Vj. Bagotoji nedarnioji skarele šilkine, o tai biednai našlaitėlei gerai perkelinė LTR(Pnd). dar̃niai adv.: Mergaitė darni pažiūrėt ir dar̃niai pakalba Slm. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrutėti — nukrutėti, nùkruta, ėjo 1. tr. nuimti, nuvalyti (javus nuo laukų); išdirbti žemę: Kviečiame padėti savo kaimynams nukrutėt laukus, įsisėti rš. Ta bagota bagotoji metus pragulėjo, ė ta biedna siratelė laukus nukrutėjo (d.) Prng. | prk.: Utėlėlių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svaidyti — svaidyti, o, ė Rtr, Š, NdŽ, DŽ1, Trgn, Žvr, Jdr, svaidyti, svaĩdo, svaĩdė NdŽ; M, L iter. 1 sviesti. 1. tr., intr. P, Rtr mėtyti, laidyti (tolyn, aukštyn, šalin, į ką): Kūlaičius iš dirvos svaidau, t. y. laidau J. Akmenaičius iš svilksnių (iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turtai — tur̃tai sm. pl. (2) KBII53, turtaĩ (4) 1. žr. turtas 1: Tur̃tai, nauda I. Tur̃tų dalytojas KŽ. Valstybės tur̃tai NdŽ. Įsigyti tur̃tų NdŽ. Turtùs krauti NdŽ. Žemė pieska, iš grybų, uogų turtų̃ nesusdėsi Azr. Didelis ponas buvo, turtų̃ nežinojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šaudyti — šaudyti, o (šaudžia), ė iter. šauti. 1. intr. SD1176, SD355, H, R, MŽ, Sut, N, K, M, LL240, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ leisti kulkas iš šaunamojo ginklo: Vakar visą dieną jie šaudė J.Jabl. Šaudyti aukštyn, į orą NdŽ. Šaudomasis laukas NdŽ. Šaudomasis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žmona — žmonà sf. (3) KBII82, K, DŽ, NdŽ, KŽ, (4) 1. SD197, SD11,190, R, R386, MŽ, Sut, I, N, KI236, KII343, Asv moteris: Žmona sena, vetuša boba SD4. Ji mūsų žemės žmonà, moteriškė KII5. Prūsų žmonà K334. Žmona didė SD17. Žmogus piningingas, žmona… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.